Missziónk

Missziónk több mint 30 évvel ezelőtt lelkes önkénteseknek köszönhetően jött létre. Azóta munkánkban a fő célunk, hogy Istenhez vezessük a gyermekeket, ahogy Jézus Krisztus a Márk evangéliuma 10. fejezet 14. versében kéri, parancsolja: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket!”

Az ország számos pontján található gyülekezeteinkben a vasárnapi istentiszteletek ideje alatt bibliakörök működnek, ahol az óvodáskortól kezdődően a gyerekek egészen 14 éves korukig a bibliai történeteken keresztül ismerkedhetnek meg Istennel.

Missziónk feladatai közé tartozik a bibliaköri tanítók támogatása, képzése, valamint gyermekoktatói anyagok kiadása is.

Több mint 30 évvel ezelőtt indult gyermektáboroztatási programunk a kadarkúti kastélyparkban. 1997 óta különleges és izgalmas tábortémákba foglalva kerestünk válaszokat az élet nagy kérdéseire. Az elmúlt évtizedekben rendeztünk Tengerész, Farmer, Kaland, Győztes és Rejtély táborokat is.

Programunk célja, hogy a keresztény tanításon keresztül a táborozók – életkoruknak megfelelő szinten – a mindennapi életben is használható gyakorlati ismeretekhez jussanak.

Hitvallásunk szerint a még tinédzserkor előtt elkezdett ifjúságnevelési munkának meghatározó szerepe van abban, hogy a fiatal milyen életpályát választ magának. A megfelelő kapcsolatok kialakulása és a társas viselkedési formák megtanulása az együtt töltött tábori időszak alatt segíti az elidegenedés, az elszigetelődés leküzdését.

2014-től kezdődően lehetőség nyílt az ország számos oktatási intézményében a Pünkösdi Hittanoktatás elindítására. Hitoktatóink ebben a tanévben már több mint 1500 gyermeket ismertetnek meg a Biblia történeteivel, adnak stabil alapot és maradandó értékeket az életükbe, valamint közvetítenek hitet és reményt számukra.

A 21. század gyermekeinek óriási szükségük van arra, hogy személyesen megtapasztalják, megismerjék Isten szeretetét, tanításait és ezáltal megváltozzon az életük, hogy a mindennapi örömöket és nehézségeket keresztényként tudják megélni. Ezért szolgálunk, ezért dolgozunk, együtt, gyermekeinkért!